POLICY MANAGEMENT 2018-07-03T11:03:05+00:00

Project Description

Policy management helpt bij het maken, definiëren en op afstand implementeren van it-beleid voor groepen systemen op verspreide plaatsen.

Personalisatie en toewijzing van beleid aan de hand van verschillende normen definitie van regels van beleidsprioriteiten in geval van een conflict
de mogelijkheid om direct in te grijpen op systemen die compliance problemen. mogelijkheid om meer beleidsregels toe te wijzen aan elke machine.

VOORDELEN VOOR ONZE KLANTEN

Samenhang is het sterke punt van een agile en goed werkende onderneming. Op een plaats in continue beweging is het belangrijk om elke gebruiker en elk systeem op een homogene mani er te beheren.